Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 AİLE HEKİMLİĞİ 2018 YILI 7. EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
2 Kepez Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi Açıldı
3 Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimi
4 2018 YILI 7.EK YERLEŞTİRMEYE ESAS SON LİSTE
5 TEMEL EĞİTİM 2018/ 2 VE HAZIRLAYICI EĞİTİM 2018/1 SINAVLARI SONUÇLARI
6 Şark Çıbanı Mücadelesine Yönelik Bilimsel Çalışma Gerçekleştirildi.
7 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
8 Merkezde Görevlendirilen Geçici İşçilerimizin Eğitimi Tamamlandı
9 2018 Yılı Haziran Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
10 Evde Sağlık Okulu Diploma Töreni
11 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
12 Avukatlık Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları
13 Sağlık Çalışanları İçin İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri Kılavuzu
14 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
15 2018 Yılı Aile Hekimliği 7. Ek Yerleştirme
16 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
17 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
18 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
19 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
20 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
21 2018 Yılı Aile Hekimliği 6. Ek Yerleştirme
22 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
23 E-Nabız Veri Gönderimleri
24 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
25 Sağlık Hizmetleri ve YSH Sınıfı Harici Personelin 2018 Yılı Haziran Temmuz Dönem Tayini Hakkında Duyuru.
26 Saç Ekimi Uygulamaları
27 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
28 Diyaliz Eğitim Başvuruları
29 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
30 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
31 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
32 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
33 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
34 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
35 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
36 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
37 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
38 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
39 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
40 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
41 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
42 Görüntü Paylaşım Platformu
43 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
44 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
45 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
46 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
47 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
48 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
49 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
50 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
51 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
52 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
53 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
54 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
55 Renkli Reçete Sistemi
56 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
57 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
58 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
59 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
60 Çalışan Motivasyonu
61 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
62 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
63 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
64 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
65 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
66 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
67 Hasta Mahremiyeti
68 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
69 Mor ve Turuncu Reçeteler
70 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
71 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
72 Denetimli Serbestlik
73 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
74 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
75 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
76 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
77 Diyaliz Eğitimleri
78 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
79 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
80 Yardım Toplama Hakkında
81 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
82 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
83 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
84 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
85 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular